Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 2. 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 2. 2021 byla vydána 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, FIX %, ISIN CZ0001005623, vydaného dne 1. 2. 2019, a to formou reinvestice výnosu. Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedenou emisi Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za druhé výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K tomuto datu bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedeného dluhopisu před řádným datem splatnosti. V období od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020, které je stanoveno emisními podmínkami, projevilo zájem o předčasné splacení celkem 82 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 28 240 837 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 2. 2020 do 1. 2. 2021, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.