Darování

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 31. 10. 2019

Darování státních dluhopisů je originálním dárkem pro vaše blízké, ale nejen ty, umožňující je překvapit a zároveň jim věnovat možnost bezpečného zhodnocení finančních prostředků.

Jaký je postup pro provedení darování Dluhopisu Republiky?

Dárce si zvolí osobu - obdarovaného, které mají být státní dluhopisy darovány. Za účelem provedení darování je nutné osobně navštívit jednu z vybraných poboček distributora. Zde je nutné vyplnit Žádost o provedení darování, ke které se váže jeden dárkový certifikát. Za každou podanou žádost zaplatí dárce 250 Kč. Dále dárce určí kolik kusů státních dluhopisů chce darovat (minimálně 1000 kusů) a rozhodne způsob předání daru obdarovanému.

Existují dvě varianty předání:

 1. Jednodušší varianta (dárce a obdarovaný se k distributorovi dostaví společně)
  • Dárce i obdarovaný se k distributorovi dostaví společně. S distributorem vyplní Žádost o provedení darování. Dárkový certifikát bude doručen na adresu sloužící pouze pro jednorázové zaslání dodatečně po provedení darování.
 2. Složitější varianta s překvapením pro obdarovaného (dárce a obdarovaný se k distributorovi dostaví jednotlivě)
  • Dárce se dostaví k distributorovi bez obdarovaného a vyplní Žádost o provedení darování, kterou si s sebou odnese domů.
  • V tomto případě je nutné, aby si dárce zjistil základní informace o obdarovaném (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště). Bez těchto údajů nelze provést darování státních dluhopisů, aniž by obdarovaný byl přítomen.
  • Dárkový certifikát bude doručen na adresu, kterou uvede dárce v Žádosti o provedení darování a která slouží pro jednorázové zaslání dárkových certifikátů.
  • Dárce předá obdarovanému dárkový certifikát spolu s Žádostí o provedení darování.
  • Obdarovaný se do předem stanoveného termínu dostaví s Žádostí o provedení darování a dárkovým certifikátem na pobočku distributora. Zde vyplní obdarovaný spolu s bankovním poradcem druhou část Žádosti o provedení darování, poté dojde k převedení státních dluhopisů na majetkový účet obdarovaného. Pokud obdarovaný nemá v samostatné evidenci státních dluhopisů veden majetkový účet, bude mu na základě této žádosti automaticky zřízen.

Užitečné informace:

 • Darování dluhopisů je umožněno již při úpisu. Dárce podá prostřednictvím distributora Žádost o úpis státních dluhopisů a zároveň může zažádat o službu darování. Upozorňujeme však, že samotný převod nebude proveden dříve než k datu emise daného dluhopisu respektive v momentě, kdy se na pobočku distributora dostaví obdarovaný.
 • V dárkovém certifikátu je obsaženo pole, do kterého lze nechat vytisknout drobné věnování jako například „děda Aleš vnučce Patricii“. Volitelný text však může dárce také nechat nevyplněn a následně jej doplnit vlastní rukou.
 • Dárce a obdarovaný, kteří jsou v příbuzenském vztahu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, jako například manžel a manželka, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, sourozenci, strýc, teta, synovec nebo neteř, nepodléhají povinnosti daň darovací odvést. Nutnost tuto daň odvést či nikoli tedy závisí na příbuzenském vztahu dárce a obdarovaného podle výše uvedeného zákona.
 • Pokud nemáte zájem o službu darování a přece se Vám zalíbila idea mít ozdobnou variantu certifikátu, která bude připomínat, že jste hrdým vlastníkem Dluhopisu Republiky, je možné v Žádosti o úpis zaškrtnout volbu vyjadřující zájem o jednorázové zaslání ozdobné varianty „pamětního listu emise“. Další variantou je po datu emise požádat o vydání pamětního listu emise podáním Žádosti o vystavení pamětního listu emise.  Obě varianty jsou zpoplatněny částkou 100 Kč a budou zaslány na doručovací adresu (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu) uvedenou v příslušné žádosti.

 

Službu darování a Pamětní list emise Dluhopisu Republiky lze získat na vybraných pobočkách smluvního partnera:

ČSOB, a.s.  Československá obchodní banka, a. s.  
ČS, a.s. Česká spořitelna, a.s.

 

Mapu a seznam distribučních míst naleznete:

 

V případě, že máte zájem o darování nebo vystavení pamětního listu emise některé z předchozích emisí státních dluhopisů, můžete se obrátit na pobočky všech tří smluvních distributorů poskytujících navazující služby související se státními dluhopisy.

Náhled dárkového certifikátu a pamětního listu: