Darování

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Darování spořicích státních dluhopisů je originálním dárkem pro vaše blízké, ale nejen ty, umožňující je překvapit a zároveň jim věnovat možnost bezpečného zhodnocení finančních prostředků.

Jaký je postup pro provedení darování spořicích státních dluhopisů?

 1. Dárce si vybere typ spořicího státního dluhopisu, který si přeje darovat. Pro každý typ dluhopisu musí použít samostatnou Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky (dále jen „Žádost o provedení darování“), ke které se váže jeden dárkový certifikát. Za každou podanou žádost zaplatí dárce 250 Kč.
 2. Dále si dárce určí motiv dárkového certifikátu a kolik kusů spořicích státních dluhopisů chce darovat (minimálně 1000 kusů).
 3. Dárce si zvolí osobu - obdarovaného, které mají být spořicí státní dluhopisy darovány, a rozhodne způsob předání daru obdarovanému.

Existují dvě varianty předání:

 1. Jednodušší varianta (dárce a obdarovaný se k distributorovi dostaví společně)
  • Dárce i obdarovaný se k distributorovi, který tuto službu poskytuje, dostaví společně. S distributorem vyplní Žádost o provedení darování. Dárkový certifikát bude doručen na adresu sloužící pouze pro jednorázové zaslání dodatečně po provedení darování.
 2. Složitější varianta s překvapením pro obdarovaného (dárce a obdarovaný se k distributorovi dostaví jednotlivě)
  • Dárce se dostaví k distributorovi, který tuto službu poskytuje, bez obdarovaného a vyplní Žádost o provedení darování, kterou si s sebou odnese domů.
  • V tomto případě je nutné, aby si dárce zjistil základní informace o obdarovaném (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště). Bez těchto údajů nelze provést darování spořicích státních dluhopisů, aniž by obdarovaný byl přítomen.
  • Dárkový certifikát bude doručen na adresu, kterou uvede dárce v Žádosti o provedení darování a která slouží pro jednorázové zaslání dárkových certifikátů.
  • Dárce předá obdarovanému dárkový certifikát spolu s Žádostí o provedení darování.
  • Obdarovaný se do předem stanoveného termínu dostaví s Žádostí o provedení darování a dárkovým certifikátem na pobočku stejného distributora, u kterého byla tato žádost vystavena (je třeba si pozorně přečíst údaje na dárkovém certifikátu, zejména datum platnosti certifikátu a údaj o distributorovi). Na pobočce distributora vyplní obdarovaný spolu s bankovním poradcem druhou část Žádosti o provedení darování, poté dojde k převedení spořicích státních dluhopisů na majetkový účet obdarovaného. Pokud obdarovaný nemá v samostatné evidenci státních dluhopisů veden majetkový účet, bude mu na základě této žádosti automaticky zřízen.

Užitečné informace:

 • Darování dluhopisů je umožněno již při úpisu. Dárce podá prostřednictvím distributora Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky (dále jen „Žádost o úpis“) a zároveň může zažádat o službu darování. Upozorňujeme však, že samotný převod nebude proveden dříve než k datu emise daného dluhopisu respektive v momentě, kdy se na pobočku distributora dostaví obdarovaný.
 • V dárkovém certifikátu je obsaženo pole, do kterého lze nechat vytisknout drobné věnování jako například „děda Aleš vnučce Patricii“. Volitelný text však může dárce také nechat nevyplněn a následně jej doplnit vlastní rukou.
 • Dárce a obdarovaný, kteří jsou v příbuzenském vztahu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, jako například manžel a manželka, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, sourozenci, strýc, teta, synovec nebo neteř, nepodléhají povinnosti daň darovací odvést. Nutnost tuto daň odvést či nikoli tedy závisí na příbuzenském vztahu dárce a obdarovaného podle výše uvedeného zákona.
 • Pokud nemáte zájem o službu darování a přece se Vám zalíbila idea mít ozdobnou variantu certifikátu, která bude připomínat, že jste hrdým vlastníkem spořicích státních dluhopisů, je možné v Žádosti o úpis zaškrtnout volbu vyjadřující zájem o jednorázové zaslání ozdobné varianty „pamětního listu emise“. Další variantou je po datu emise požádat o vydání pamětního listu emise podáním Žádosti o vystavení pamětního listu emise.  Obě varianty jsou zpoplatněny částkou 100 Kč a budou zaslány na doručovací adresu (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu) uvedenou v příslušné žádosti.

Službu darování lze získat u vybraných distributorů:

Česká spořitelna, a.s.  Česká spořitelna, a.s.  
ČSOB, a.s.  Československá obchodní banka, a. s.  
Komerční banka, a.s.

 

Pamětní list emise lze získat u vybraných distributorů:

Česká spořitelna, a.s.  Česká spořitelna, a.s.  
ČSOB, a.s.  Československá obchodní banka, a. s.  
Komerční banka, a.s.

 

Mapu a seznam distribučních míst naleznete:

Náhled dárkových certifikátů a pamětního listu:

Dárkový certifikát

Dárkový certifikát

Pamětní list emise

Dárkový certifikát

Dárkový certifikát

Dárkový certifikát