Výhody investice

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Výhody investice do státních dluhopisů

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Dluhopis Republiky

V roce 2018 si naše republika připomíná 100. výročí založení samostatného československého státu, zároveň sto let své existence slaví i Ministerstvo financí, které bylo ústředním orgánem státní správy v oblasti financí státu kontinuálně od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Ministerstvo financí bylo od svého vzniku jednou z nejvýznamnějších institucí, když po změně státního zřízení muselo zachovat hospodářskou stabilitu. Prvním ministrem financí byl jmenován tehdejší významný československý politik, Alois Rašín, který se zároveň významně podílel na vzniku samostatného Československa. První ministr financí byl zároveň jedním z hlavních architektů měnové reformy v roce 1919, v rámci které byla zavedena samostatná měna, československá koruna, která se stala jednou z nejstabilnějších měn v Evropě. V roce 2019 si tedy připomeneme další významné výročí, 100. výročí zavedení československé měny.

Ministerstvo financí vydává při příležitosti těchto významných výročí nové emise státních dluhopisů pro občany, se symbolickým názvem Dluhopis Republiky. Dluhopis Republiky je zaknihovaný cenný papír splatností 6 let (dle příslušných emisních podmínek). Výnos dluhopisů nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Do Dluhopisu Republiky je možné investovat libovolnou částku. Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Na rozdíl od některých běžně nabízených spořicích produktů není výše výnosu dluhopisu odvozena od celkové hodnoty pořízených státních dluhopisů. Například vlastník 5 000 kusů státních dluhopisů obdrží stejné procento úroku jako vlastník, který drží 500 000 kusů státních dluhopisů.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na 25 vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo elektronicky, prostřednictvím elektronického přístupu k majetkovému účtu. okud jste vlastnili/vlastníte některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany a zároveň Vám byl zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu (o jeho zřízení můžete požádat také v průběhu aktuálního upisovacího období na pobočce kteréhokoliv smluvního distributora pro předchozí emise státních dluhopisů pro občany).

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Pořízení státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány Vaše dluhopisy, elektronický přístup ke správě majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby.