Výhody investice

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 16. 5. 2014
 • Pilotní emise 2011
 • Jarní emise 2012
 • Vánoční emise 2012
 • Jarní emise 2013
 • Vánoční emise 2013
 • Jarní emise 2014

Výhody investice do spořicích státních dluhopisů

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku. Musíte si však pořídit alespoň 1 000 kusů spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Na rozdíl od některých běžně nabízených spořicích produktů není výše výnosu dluhopisu odvozena od celkové hodnoty pořízených spořicích státních dluhopisů. Například vlastník 5 000 kusů spořicích státních dluhopisů obdrží stejné procento úroku jako vlastník, který drží 500 000 kusů spořicích státních dluhopisů.

Pro pořízení a následné služby ke spořicím státním dluhopisům můžete využít buď rozsáhlou síť distribučních míst, kterou můžete nalézt v sekci: Úvodní stránka > Jak investovat > Mapa a seznam distribučních míst, nebo elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Prostřednictvím zabezpečeného přístupu lze z pohodlí domova podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení spořicích státních dluhopisů, více informací naleznete v sekci  Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány Vaše dluhopisy, elektronický přístup ke správě majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby.

Přehled poplatků naleznete v sekci: Úvodní stránka > Jak investovat >Tabulka - Ceník služeb Ministerstva financí.

Existuje mnoho variant, jak ochránit Vaše finanční prostředky. Jejich podrobný přehled naleznete v sekci: Úvodní stránka > O dluhopisech > Typy dluhopisů.

Informační leták

Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Ministerstvo financí. Jsou evidovány v elektronické podobě a nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu.

Dokumenty ke stažení

Online verze - Informační leták jarní emise 2014

OBSAH
 • Jaké výhody přinášejí
 • Pro koho jsou určeny
 • Nabízené typy
 • Úrokové sazby
 • Darování
 • Základní parametry
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Reinvestice jmenovité hodnoty
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Podmínky předčasného splacení
 • Důležité kontakty

 

 Online verze - Informační leták vánoční emise 2013

OBSAH
 • Jaké výhody přinášejí
 • Pro koho jsou určeny
 • Nabízené typy
 • Úrokové sazby
 • Darování
 • Základní parametry
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Reinvestice jmenovité hodnoty
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Podmínky předčasného splacení
 • Důležité kontakty


 Online verze - Informační leták jarní emise 2013

OBSAH
 • Jaké výhody přinášejí
 • Pro koho jsou určeny
 • Nabízené typy
 • Úrokové sazby
 • Darování
 • Základní parametry
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Podmínky předčasného splacení
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Důležité kontakty


Online verze - Informační leták vánoční emise 2012

OBSAH

 • Jaké výhody přinášejí
 • Pro koho jsou určeny
 • Nabízené typy
 • Úrokové sazby
 • Darování
 • Základní parametry
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Podmínky předčasného splacení
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Důležité kontakty

Informační leták - vánoční emise 2012

 

 

Online verze - Informační leták jarní emise 2012

OBSAH

 • Jaké výhody přinášejí
 • Pro koho jsou určeny
 • Nabízené typy
 • Úrokové výnosy
 • Základní parametry
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Podmínky předčasného splacení
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Důležité kontakty

Informační leták - jarní emise 2012 

 

 

OBSAH

 • Pro koho jsou určeny
 • Jaké výhody přinášejí
 • Nabízené typy
 • Úrokové výnosy
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Podmínky předčasného splacení
 • Základní parametry
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Důležité kontakty