Oznámení

Ministerstvo financí pravidelně publikuje oznámení týkající se různých událostí spojených se spořicími státními dluhopisy.

ilustrace

Oznámení o reinvestici jmenovité hodnoty

Oznámení o reinvestici jmenovité hodnoty, popř. posledního výnosu, obsahuje informace o období, ve kterém je možné podávat žádost o reinvestici dluhopisů, a o spořicích státních dluhopisech, do kterých je možné jmenovitou hodnotu, resp. poslední výnos, reinvestovat.

Oznámení o výnosu

Reinvestice výnosu proti-inflačních spořicích státních dluhopisů probíhá dvakrát ročně ke stanovenému datu za příslušné výnosové období. Výnos je stanoven jako procentní změna bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben/říjen příslušného roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen/duben roku předchozího.

Oznámení o úpisu

Oznámení o úpisu přináší informaci týkající se zejména data počátku a ukončení upisovacího období příslušné tranše emise spořicích státních dluhopisů, která je poskytována formou veřejné nabídky, a uvádí seznam distributorů příslušné tranše emise spořicích státních dluhopisů.