Vánoční emise 12.12.2012

Datum emise vánoční série spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 12. 2012, upisovací období probíhalo 5. - 12.11.2012. K úpisu byly nabídnuty diskontované, prémiové, kuponové, reinvestiční a proti-inflační spořicí státní dluhopisy. Celkově bylo vydáno 29 982 120 167 kusů dluhopisů.

ilustrace