Oznámení o výnosu

Reinvestice výnosu variabilního a proti-inflačního dluhopisu probíhá dvakrát ročně ke stanovenému datu za příslušné výnosové období. Výnos variabilního dluhopisu je založen na průměrné referenční úrokové sazbě (6M PRIBOR a rostoucí marže) a u proti-inflačního dluhopisu na procentní změně indexu spotřebitelských cen.

ilustrace