Oznámení o výnosu

Ministerstvo financí v souladu s příslušnými emisními podmínkami uveřejňuje výnosy státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou. Detailní postup výpočtu výnosu je uveden v oznámení o výnosu.

ilustrace