Dluhopis Republiky - datum emise 1. 10. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 19. 6. 2020

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 IV, FIX %, a Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 IV, CPI %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 19. 6. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 104.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každé emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Dokumenty ke stažení

Emisní podmínky pro REINVESTIČNÍ státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV (.PDF, 192 kB)

Emisní podmínky pro PROTI-INFLAČNÍ státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV (.PDF, 192 kB)