Dluhopis Republiky - datum emise 1. 7. 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 21. 4. 2021

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 II, FIX %, a Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 II, CPI %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 31. 3. 2021 ve Sbírce zákonů pod částkou č.58.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota každé emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Dokumenty ke stažení

Emisní podmínky pro REINVESTIČNÍ státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II (.PDF, 195 kB)

Emisní podmínky pro PROTI-INFLAČNÍ státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II (.PDF, 194 kB)