JARNÍ EMISE 12.6.2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se spořicí státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka spořicích státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném spořicím státním dluhopisu. Emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů.

Dokumenty ke stažení

 Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 27. 5. 2013 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 58 .