Strategičtí partneři

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 16. 5. 2014

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťuje technické zabezpečení vedení samostatné evidence Ministerstva financí a služby elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Česká národní banka

Česká národní banka je administrátorem spořicích státních dluhopisů. Zajišťuje vyplacení výnosů a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů na platební účty jejich vlastníků.

Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s. p., zajišťuje zasílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům spořicích státních dluhopisů.

Státní tiskárna cenin, s.p.

Státní tiskárna cenin zajišťuje grafické zpracování kompletního desingu pamětních listů emise a dárkových certifikátů ke spořicím státním dluhopisům.

Distributoři

Distributoři jsou smluvními partnery Ministerstva financí, prostřednictvím kterých můžete požádat o úpis, tj. pořízení spořicích státních dluhopisů. Distributoři poskytují další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Seznam distributorů a jejich internetové stránky naleznete v následující tabulce.

Distributoři
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Komerční banka, a.s. 800 150 250
(po – pá, 8 – 17)
http://www.kb.cz/

 J & T BANKA, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis a poskytuje pouze navazující služby související se spořicími státními dluhopisy s datem emise 12. 6. 2012, 12. 12. 2012 a 12. 12. 2013.