Strategičtí partneři

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 31. 10. 2019

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťuje technické zabezpečení vedení samostatné evidence Ministerstva financí a služby elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Česká národní banka

Česká národní banka je administrátorem státních dluhopisů. Zajišťuje vyplacení výnosů a splacení jmenovité hodnoty státních dluhopisů na platební účty jejich vlastníků.

Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s. p., zajišťuje zasílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům spořicích státních dluhopisů.

Státní tiskárna cenin, s.p.

Státní tiskárna cenin zajišťuje grafické zpracování kompletního desingu pamětních listů emise a dárkových certifikátů ke státním dluhopisům.

Distributoři

Distributorem je smluvní partner Ministerstva financí, prostřednictvím kterého můžete požádat o úpis, tj. pořízení státních dluhopisů. Distributor poskytuje další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Distributorem, jehož prostřednictvím je možné žádat o úpis Dluhopisu Republiky, je:

DLUHOPIS REPUBLIKY
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

 

Seznam distributorů poskytujících navazující služby pro předchozí emise státních dluhopisů pro občany naleznete v následující tabulce. V případě, že jste vlastnil/a některou z předchozích emisí, může Vám být prostřednictvím níže uvedených distributorů zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

PŘEDCHOZÍ EMISE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Komerční banka, a.s. 800 150 250
(po – pá, 8 – 17)
http://www.kb.cz/

Komerční banka, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. J & T BANKA, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis a poskytuje pouze navazující služby související se spořicími státními dluhopisy s datem emise 12. 6. 2012, 12. 12. 2012 a 12. 12. 2013.