Informace o emisi spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes (11. 11. 2011) proběhla emise spořicích státních dluhopisů. Tento den je významný pro všechny osoby, které si v období od 3. 10. do 7. 10. 2011 prostřednictvím distributorů podaly žádost o úpis dluhopisů a uhradily řádně jejich cenu. K dnešnímu dni byly takto objednané dluhopisy připsány na jejich majetkové účty, které byly zdarma zřízeny v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí ve spolupráci s Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.. Tím se občané a neziskové organizace stali jejich vlastníky.

Přibližně v období do konce listopadu obdrží vlastníci těchto dluhopisů zdarma výpis z majetkového účtu, který bude doručen na adresu, která je uvedena v žádosti o úpis.

Další informace týkající se spořicích státních dluhopisů jsou k dispozici na internetových stránkách www.sporicidluhopisycr.cz a profilu www.facebook.com/sporicistatnidluhopisy. Zde budou také zveřejněny v průběhu příštího týdne podrobné statistiky. Ty dosud nebyly zveřejněny z důvodu problémů na straně jednoho z distributorů