Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 11. 2012 proběhne řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2012 (ISIN CZ0001003289) vydaného dne 11. 11. 2011. Tento dluhopis vlastnilo 11 748 vlastníků v celkové jmenovité hodnotě 9 499 595 038 Kč. Možnosti předčasného splacení využilo 43 vlastníků o celkové jmenovité hodnotě 20 046 793 Kč.

Peněžní prostředky budou v souladu s emisními podmínkami vyplaceny v rámci řádného splacení k datu 12. 11. 2012. Několik dní po tomto datu obdrží každý vlastník tohoto dluhopisu od Ministerstva financí peněžní prostředky na platební účet, který uvedl v žádosti o úpis či na jiné žádosti, kterou prostřednictvím distributora zažádal o službu související se spořícími státními dluhopisy.