Blíží se konec šestého upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktuální upisovací období emisí Dluhopisu Republiky skončí 13. 3. 2020. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 13. 3. 2020 pořídit emise Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na pobočkách smluvních distributorů. Všechny aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky, tj. reinvestiční, proti-inflační a fixní dluhopis, je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo také na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. Na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s., mohou zájemci o státní dluhopisy podávat žádosti o úpis reinvestičního dluhopisu.

Dluhopis Republiky představuje nejbezpečnější konzervativní způsob zhodnocení úspor s garantovaným výnosem. Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % v každém roce, zatímco výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu byl stanoven ve výši 1,62 % a koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 16. 3. 2020, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 16. 3. 2020, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 4. 2020.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům Dluhopisu Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů.

Informace k emisím Dluhopisu Republiky nabízeným v následujícím upisovacím období, které je stanoveno na 16. 3. 2020 – 12. 6. 2020, budou vyhlášeny nejpozději k datu začátku upisovacího období.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.