Blíží se konec 11. upisovacího období Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktuální upisovací období emisí Dluhopisu Republiky končí již 18. 6. 2021. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 18. 6. 2021 pořídit reinvestiční anebo proti-inflační Dluhopis Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách smluvních distributorů, tedy České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a. s.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí v rámci digitalizace systému distribuce státních dluhopisů pro občany spustilo možnost dálkové identifikace a autentizace, je možné zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu provést plně elektronickou cestou prostřednictvím portálu eidentita.cz. Využitím prostředku na úrovni vysoká, např. eObčanka, tj. občanský průkaz s aktivovaným kontaktním čipem vydaným po 1. 7. 2018, je celý proces zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a nákupu státních dluhopisů možné provést během krátké chvíle.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 21. 6. 2021, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 21. 6. 2021, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 7. 2021.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který je oproti ostatním produktům dostupným občanům na finančním trhu osvobozen od daně z příjmů, je pro následující úpis stanoven ve výši 1,50 %.

Výnosy obou typů dluhopisů, tj. reinvestičního i proti-inflačního jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů a dle zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Informace k následujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které je stanoveno na 21. 6. 2021 – 17. 9. 2021, budou vyhlášeny nejpozději k datu začátku upisovacího období.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.