Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 7. 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 7. 2021 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 III, FIX %, ISIN CZ0001005649, vydaného dne 1. 7. 2019,
  • 3. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, CPI %, ISIN CZ0001005714,  vydaného dne 1. 7. 2019,
  • 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, FIX %, ISIN CZ0001005896, vydaného dne 1. 7. 2020,
  • 2. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, CPI %, ISIN CZ0001005904, vydaného dne 1. 7. 2020,
  • 2. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %, ISIN CZ0001005912, vydaného dne 1. 7. 2020.

Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za první, resp. druhé výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 1. 7. 2021 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V obdobích od 12. 4. 2021 do 7. 5. 2021, resp. od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 361 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 223 240 017 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2021, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.