Začíná dvanácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes začíná dvanácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 21. 6. 2021 do 17. 9. 2021 nabízeny dva typy státních dluhopisů s výhodným výnosem.

Zájemci o státní dluhopisy si mohou od dnešního dne pořídit další emise Dluhopisu Republiky. V rámci upisovacího období, které bude ukončeno dne 17. 9. 2021, budou i nadále nabízeny dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační.

Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,50 %.
Výnosy reinvestičního dluhopisu jsou předem pevně nastavené a každým rokem stoupají z 0,50 % p. a. v prvním výnosovém období až na 2,75 % p. a. v posledním výnosovém období. Za první výnosové období bude vlastníkům dluhopisů připsán výnos, který již po prvním roce držby představuje vyšší zhodnocení, než v současné době nabízí většina spořicích účtů, jejichž výnosy jsou navíc oproti výnosům státních dluhopisů zdaňovány. U těchto komerčních produktů je rovněž často využíváno pásmové úročení, kdy s rostoucím vkladem úroková sazba klesá. Tento princip není při stanovení výnosů emisí Dluhopisu Republiky uplatňován a investované prostředky jsou úročeny jednotnou úrokovou sazbou bez ohledu na výši investice.

Výnos proti inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnotila inflace. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace.

Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 10. 2021. Dluhopisy jsou splatné v době do 6 let.

Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s. Nově je zájemcům, kteří dosud nevlastnili žádné státní dluhopisy, umožněno založit si majetkový účet prostřednictvím eObčanky, tedy občanského průkazu s aktivovaným kontaktním čipem vydaným po 1. 7. 2018. Podrobnější informace ohledně zřízení majetkového účtu prostřednictvím eidentita.cz jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí v části Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 5 871 žádostí o úpis v celkovém počtu 4 537 302 728 kusů dluhopisů. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 33,2 mld. Kč.