Agregátní statistika spořicích státních dluhopisů k 1. 7. 2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí uveřejňuje konečnou a podrobnou agregátní statistiku ke dni 1. 7. 2014 pro všechny doposud vydané spořicí státní dluhopisy. Naleznete zde například strukturu typů spořicích státních dluhopisů dle počtu držitelů a kusů v oběhu, členění domácích fyzických osob dle věku či pohlaví držitelů, srovnání jednotlivých sérií emisí dle typu dluhopisu a jiné.

 

OBSAH

Souhrnná statistika

 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
 • Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu
 • Struktura typů dluhopisů dle počtu držitelů SSD v oběhu
 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle typu držitele

Domácí fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
 • Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)
 • Struktura typů dluhopisů dle počtu držitelů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)
 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle věku držitele
 • Základní popisné statistiky držených SSD v oběhu dle pohlaví držitele
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD v oběhu
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD v oběhu
 • Medián počtu kusů SSD v oběhu držených jedním držitelem dle věku (domácí fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu kusů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)

Právnické osoby

 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
 • Struktura emisí dle počtu kusů SSD v oběhu (právnické osoby)
 • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle typu právnické osoby

Srovnání jednotlivých sérií emisí spořicích státních dluhopisů

 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD (mld. kusů)
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů (mld. kusů)
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů

Statistika splacení a reinvestice vydaných emisí SSD