EMISE 2.1.2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry dluhopisů republiky S DATEM EMISE 2. 1. 2020
Státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační Fixní
ISIN CZ0001005763 CZ0001005771 CZ0001005789
Upisovací období 1. tranše 16. 9. 2019 - 20. 12. 2019
Datum emise tranše 2. 1. 2020 2. 1. 2020 2. 1. 2020
Datum splatnosti emise 2. 1. 2026 2. 1. 2026 2. 1. 2026
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 5 000 000 ks 5 000 000 ks 5 000 000 ks
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen pevná úroková sazba 1,25 %
Reinvestice výnosu dluhopisu ANO ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů

16. 9. 2019 - 23. 12. 2019

(k 23. 12. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)