EMISE 1.10.2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 18. 8. 2023

V návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzv. daňový balíček), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, jsou výnosy státních dluhopisů vydaných po tomto datu osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu.

Období Úroková sazba

Výnosy REINVESTIČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 1. 10. 2021 (ISIN CZ0001006282)

1. 10. 2021 - 1. 10. 2022 0,50 % p. a.
1. 10. 2022 - 1. 10. 2023 0,75 % p. a.
1. 10. 2023 - 1. 10. 2024 1,25 % p. a.
1. 10. 2024 - 1. 10. 2025 1,75 % p. a.
1. 10. 2025 - 1. 10. 2026 2,00 % p. a.
1. 10. 2026 - 1. 10. 2027 2,75 % p. a.

 

Období Úroková sazba

Výnosy PROTI-INFLAČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 1. 10. 2021 (ISIN CZ0001006290)

1. 10. 2021 - 1. 10. 2022 17,52577 % p. a.
1. 10. 2022 - 1. 10. 2023 8,77193 % p. a.
1. 10. 2023 - 1. 10. 2024 bude uveřejněno v srpnu 2024
1. 10. 2024 - 1. 10. 2025 bude uveřejněno v srpnu 2025
1. 10. 2025 - 1. 10. 2026 bude uveřejněno v srpnu 2026
1. 10. 2026 - 1. 10. 2027 bude uveřejněno v srpnu 2027