EMISE 1.4.2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 6. 1. 2021

V návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzv. daňový balíček), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, jsou výnosy státních dluhopisů vydaných po tomto datu osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu.       

Období Úroková sazba

Výnosy REINVESTIČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 1. 4. 2021 (ISIN CZ0001006134)

1. 4. 2021 - 1. 4. 2022 0,50  % p. a.
1. 4. 2022 - 1. 4. 2023 0,75  % p. a.
1. 4. 2023 - 1. 4. 2024 1,00  % p. a.
1. 4. 2024 - 1. 4. 2025 1,00   % p. a.
1. 4. 2025 - 1. 4. 2026 1,25   % p. a.
1. 4. 2026 - 1. 4. 2027 1,50   % p. a.

Období Úroková sazba

Výnosy PROTI-INFLAČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 1. 4. 2021 (ISIN CZ0001006142)

1. 4. 2021 - 1. 4. 2022 bude uveřejněno v únoru 2022
1. 4. 2022 - 1. 4. 2023  bude uveřejněno v únoru 2023
1. 4. 2023 - 1. 4. 2024  bude uveřejněno v únoru 2024
1. 4. 2024 - 1. 4. 2025  bude uveřejněno v únoru 2025
1. 4. 2025 - 1. 4. 2026  bude uveřejněno v únoru 2026
1. 4. 2026 - 1. 4. 2027  bude uveřejněno v únoru 2027