EMISE 3.1.2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 18. 11. 2022

V návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzv. daňový balíček), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, jsou výnosy státních dluhopisů vydaných po tomto datu osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu.

Období Úroková sazba

Výnosy REINVESTIČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 3. 1. 2022 (ISIN CZ0001006324)

3. 1. 2022 - 3. 1. 2023 1,00 % p. a.
3. 1. 2023 - 3. 1. 2024 1,25 % p. a.
3. 1. 2024 - 3. 1. 2025 1,50 % p. a.
3. 1. 2025 - 3. 1. 2026 1,75 % p. a.
3. 1. 2026 - 3. 1. 2027 2,30 % p. a.
3. 1. 2027 - 3. 1. 2028 3,00 % p. a.

 

Období Úroková sazba

Výnosy PROTI-INFLAČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 3. 1. 2022 (ISIN CZ0001006332)

3. 1. 2022 - 3. 1. 2023 15,09275 % p. a.
3. 1. 2023 - 3. 1. 2024 bude uveřejněno v listopadu 2023
3. 1. 2024 - 3. 1. 2025 bude uveřejněno v listopadu 2024
3. 1. 2025 - 3. 1. 2026 bude uveřejněno v listopadu 2025
3. 1. 2026 - 3. 1. 2027 bude uveřejněno v listopadu 2026
3. 1. 2027 - 3. 1. 2028 bude uveřejněno v listopadu 2027