EMISE 31. 12. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Období Úroková sazba

Výnosy REINVESTIČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 31. 12. 2020 (ISIN CZ0001006092)

31. 12. 2020 - 31. 12. 2021  0,50 % p. a.
31. 12. 2021 - 31. 12. 2022  0,75 % p. a.
31. 12. 2022 - 31. 12. 2023  1,00 % p. a.
31. 12. 2023 - 31. 12. 2024   1,00 % p. a.
31. 12. 2024 - 31. 12. 2025   1,25 % p. a.
31. 12. 2025 - 31. 12. 2026   1,50 % p. a.

Období Úroková sazba

Výnosy PROTI-INFLAČNÍHO STÁTNÍHO Dluhopisu s datem emise 31. 12. 2020 (ISIN CZ0001006100)

31. 12. 2020 - 31. 12. 2021 bude uveřejněno v listopadu 2021
31. 12. 2021 - 31. 12. 2022 bude uveřejněno v listopadu 2022
31. 12. 2022 - 31. 12. 2023 bude uveřejněno v listopadu 2023
31. 12. 2023 - 31. 12. 2024 bude uveřejněno v listopadu 2024
31. 12. 2024 - 31. 12. 2025 bude uveřejněno v listopadu 2025
31. 12. 2025 - 31. 12. 2026 bude uveřejněno v listopadu 2026