JARNÍ EMISE 12.6.2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se spořicí státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka spořicích státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném spořicím státním dluhopisu. Emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů.

Ke stažení

Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 22. 5. 2012 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 55 .