PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se spořicí státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka spořicích státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném spořicím státním dluhopisu. Emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů.

Ke stažení

Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 26. 9. 2011 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 100.