Občané objednali Dluhopisy Republiky za 3 mld. Kč. Prodej bude pokračovat

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

V první emisi Dluhopisu Republiky, jejichž prodej probíhal od 3. prosince 2018 do 18. ledna 2019, objednali občané od státu cenné papíry za 3 076 738 017 Kč. Počet žádostí o úpis dosáhl 7131. Cenu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit až do středy 23.1.2019. V případě, že budou všechny žádosti o úpis do tohoto data uhrazeny a dluhopisy emitovány, zvýší se díky emisi Dluhopisu Republiky podíl Spořicích státních dluhopisů na celkovém státním dluhu o cca 60 %. V absolutních číslech se jedná o nárůst z 5,2 mld. Kč na 8,3 mld. Kč.

„Zájem občanů o Dluhopis Republiky nás potěšil. Nejen, že se nám podařilo zvýšit podíl spořicích dluhopisů na státním dluhu, ale také jsme téma veřejných financí a jejich udržitelnosti otevřeli ve veřejném prostoru, což jako ministryně financí jednoznačně vítám. Nesmírně mě těší, že občané využili příležitost investovat do státních dluhopisů a dali tak Ministerstvu financí zelenou pokračovat v plnění nastaveného cíle tak, aby občané měli nepřetržitě, v jakýkoliv pracovní den v roce, možnost si pořídit státní dluhopisy“, uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Občané tím vlastně potvrdili to, co již dříve deklarovaly ratingové agentury, že náš stát je důvěryhodným partnerem,“ zhodnotila ministryně financí zájem o první emisi.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany bude pokračovat i nadále, a to druhým upisovacím obdobím, které je stanoveno na 21. ledna 2019 – 15. března 2019. Dluhopisy Republiky budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. 4. 2019.

Nově vydávaný Dluhopis Republiky je splatný v době do 6 let od data emise a jeho výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Průměrný výnos dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu. Pro druhé upisovací období byl stanoven průměrný úrok před zdaněním ve výši 1,99 %.

O Dluhopis Republiky mohou občané požádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který je dostupný (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) na https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/pssd-war/.

Zájemci o úpis Dluhopisu Republiky mohou také navštívit pobočky ČSOB, a. s., jejichž dostupnost byla nově rozšířena a v současném upisovacím období je pro úpis k dispozici 47 kamenných poboček distributora. Před samotnou návštěvou vybrané pobočky je doporučeno si dopředu sjednat schůzku.

Umělecký certifikát ve formě Pamětního listu, který je upomínkou o vlastnictví Dluhopisu Republiky, či Dárkový certifikát pořízený jako originální dárek je možné pořídit na pobočkách smluvního distributora.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora. Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz

Výnosy Dluhopisu Republiky (před zdaněním):
1. 4. 2019 – 1. 4. 2020 0,50%
1. 4. 2020 – 1. 4. 2021 1%
1. 4. 2021 – 1. 4. 2022 1,50%
1. 4. 2022 – 1. 4. 2023 2%
1. 4. 2023 – 1. 4. 2024 2,50%
1. 4. 2024 – 1. 4. 2025 4,50%