Dnes končí 12. upisovací období

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Žádost o úpis všech aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. reinvestičního a proti-inflačního dluhopisu, je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.

Zájemci, kteří dosud nevlastnili žádné státní dluhopisy a nemají tak zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů, mohou nyní využít eObčanku, tedy občanský průkaz s aktivovaným kontaktním čipem, k založení tohoto účtu a elektronického přístupu k němu. Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a nákupu státních dluhopisů je tak možné provést během krátké chvíle plně elektronickou cestou bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky smluvních distributorů, a to prostřednictvím elektronického prostředí eidentita.cz.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 20. 9. 2021, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 20. 9. 2021, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 10. 2021.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který je oproti ostatním produktům dostupným občanům na finančním trhu osvobozen od daně z příjmů, je pro končící úpis stanoven ve výši 1,50 %.

Výnosy předmětných dluhopisů jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů a dle zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny od daně z příjmů.

V pondělí 20. 9. 2021 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace k navazujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 20. 9. 2021 do 23. 12. 2021.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.