Reinvestice jmenovité hodnoty

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Reinvestice celé nebo části jmenovité hodnoty státních dluhopisů, popřípadě posledního výnosu

Při reinvestici celkové jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů nebo její části, popř. posledního výnosu dluhopisů, se k datu splatnosti nevyplácí peněžní prostředky bezhotovostním převodem na platební účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených státních dluhopisů. Reinvesticí dluhopisů se tedy rozumí pořízení dalších dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající jmenovité hodnotě, popř. poslednímu výnosu dluhopisu, všech nebo části původních dluhopisů vlastníka. O reinvestici dluhopisů může vlastník požádat před koncem splatnosti daného dluhopisu v případě, že to umožňují příslušné emisní podmínky.

Informace o tom, zda je aktuálně možné podat žádost o reinvestici jmenovité hodnoty a jakým způsobem naleznete na: Úvodní stránka > O dluhopisech > Oznámení > Oznámení o reinvestici jmenovité hodnoty.