Přehled poplatků

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 1. 1. 2021

Státní dluhopisy jsou dostupné nepřetržitě pro zájemce z řad fyzických osob.

Všechny požadavky zadávané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu jsou zdarma. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvního distributora, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky. Výši poplatků za jednotlivé služby stanoví Ceník Ministerstva financí.  

Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům STÁTNÍCH dluhopisů
Popis poskytované služby Ceny jsou uvedeny v Kč
Zřízení a zrušení majetkového účtu v evidenci1) zdarma
Vedení majetkového účtu v evidenci zdarma
Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (s výjimkou zřízení elektronického přístupu na základě žádosti o jeho zřízení podané prostřednictvím distributora) zdarma
Změna údajů o majiteli účtu zdarma
Změna platebního účtu vlastníka dluhopisu pro výplatu výnosu dluhopisu a splácení jmenovité hodnoty zdarma
Úpis státních dluhopisů a připsání na majetkový účet na základě žádosti podané prostřednictvím elektronického přístupu zdarma
Vedení státních dluhopisů na majetkovém účtu zdarma
Výplata výnosu dluhopisu a reinvestice výnosu dluhopisu zdarma
Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami zadané prostřednictvím elektronického přístup ke správě majetkového účtu zdarma
Přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) zdarma
Výpis z majetkového účtu na žádost majitele vygenerovaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (max. 365krát ročně, 1krát denně) zdarma
Převod státních dluhopisů zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zdarma
Podání žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu a nesplacení jmenovité hodnoty zdarma
Úpis státních dluhopisů na základě žádosti podané prostřednictvím distributora 250,-
Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě žádosti o jeho zřízení podané prostřednictvím distributora 500,-
Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami zadané prostřednictvím distributora 100,- 
Výpis z majetkového účtu na žádost majitele (za 1 účet) podanou prostřednictvím distributora 250,-
Zápis, změna, zrušení či zápis realizace smluvního zástavního práva2) 400,-

Zápis PPN (pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry), změna počtu státních dluhopisů s PPN, zrušení PPN2)

400,-
Přechod státních dluhopisů (dědictví)2) 60,-
Přechod státních dluhopisů (jiný právní důvod)2) 250,-
Převod státních dluhopisů zadaný prostřednictvím distributora2) 500,-
Darovací převod státních dluhopisů s dárkovým certifikátem2) 250,-
Vystavení pamětního listu emise 100,-
Záznam o vlastnictví v evidenci podílníků (za 1 podílníka)2) 400,-

1) Platí při podání Žádosti o úpis, Žádosti o zápis převodu, Žádosti o provedení darování a Žádosti o zápis přechodu prostřednictvím distributora.

2) Poplatek se vztahuje na jeden typ (ISIN) státních dluhopisů evidovaných na majetkovém účtu; poplatek hradí osoba, která žádost o provedení služby podává.