Přehled poplatků

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Spořicí státní dluhopisy jsou dostupné pro široký okruh drobných investorů a právnických osob, které mohou v souladu s emisními podmínkami upisovat spořicí státní dluhopisy, a jejich pořízení po úhradě jejich ceny není zatíženo žádnými poplatky.

Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů.

Zpoplatněny jsou pouze nadstandardní služby. Výši poplatků za jednotlivé služby stanoví Ceník Ministerstva financí.  

Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicích dluhopisů
Popis poskytované služby Ceny jsou uvedeny v Kč
Zřízení a zrušení majetkového účtu v evidenci zdarma
Vedení majetkového účtu v evidenci zdarma
Změna údajů o majiteli účtu zdarma
Změna platebního účtu vlastníka dluhopisu pro výplatu výnosu dluhopisu a splácení jmenovité hodnoty zdarma
Úpis spořicích dluhopisů a připsání na majetkový účet* zdarma
Vedení spořicích dluhopisů na majetkovém účtu zdarma
Výplata výnosu dluhopisu a reinvestice výnosu dluhopisu zdarma
Předčasné splacení na základě žádosti vlastníka v souladu s emisními podmínkami zdarma
Přidělení náhradního identifikačního čísla (NID) zdarma
Výpis z majetkového účtu k datu emise, reinvestice výnosu dluhopisu, předčasného splacení a splacení spořicího dluhopisu zdarma
Mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele (za 1 účet) 250,-
Zápis, změna, zrušení či zápis realizace smluvního zástavního práva* 400,-

Zápis PPN (pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry), změna počtu spořicích státních dluhopisů s PPN, zrušení PPN*

400,-
Přechod spořicích státních dluhopisů (dědictví)* 60,-
Přechod spořicích státních dluhopisů (jiný právní důvod)* 250,-
Převod spořicích státních dluhopisů* 400,-
Darovací převod spořicích státních dluhopisů s dárkovým certifikátem 250,-
Vystavení pamětního listu emise 100,-
Záznam o vlastnictví v evidenci podílníků (za 1 podílníka)* 400,-

* poplatek se vztahuje na jeden typ (ISIN) spořicích státních dluhopisů evidovaných na majetkovém účtu;
poplatek hradí osoba, která žádost o provedení služby podává