Agregátní statistika spořicích státních dluhopisů k 1. 7. 2015

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí uveřejňuje konečnou a podrobnou agregátní statistiku ke dni 1. 7. 2015 pro všechny doposud vydané spořicí státní dluhopisy. Naleznete zde například strukturu typů spořicích státních dluhopisů dle počtu držitelů a kusů v oběhu, členění domácích fyzických osob dle věku či pohlaví držitelů, srovnání jednotlivých sérií emisí dle typu dluhopisu a jiné.

Agregátní statistika SSD k 1. 7. 2015.

  OBSAH

  Souhrnná statistika

  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
  • Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu
  • Struktura typů dluhopisů dle počtu držitelů SSD v oběhu
  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle typu držitele

  Domácí fyzické osoby

  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
  • Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)
  • Struktura typů dluhopisů dle počtu držitelů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)
  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle věku držitele
  • Základní popisné statistiky držených SSD v oběhu dle pohlaví držitele
  • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu
  • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD v oběhu
  • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu
  • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD v oběhu
  • Medián počtu kusů SSD v oběhu držených jedním držitelem dle věku (domácí fyzické osoby)
  • Rozdělení počtu držitelů dle počtu kusů SSD v oběhu (domácí fyzické osoby)

  Právnické osoby

  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle jednotlivých typů dluhopisů
  • Struktura emisí dle počtu kusů SSD v oběhu (právnické osoby)
  • Základní popisné statistiky SSD v oběhu dle typu právnické osoby

  Srovnání jednotlivých sérií emisí spořicích státních dluhopisů

  • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD
  • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD (mld. kusů)
  • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
  • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
  • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
  • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů (mld. kusů)
  • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
  • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů

  Statistika splacení a reinvestice vydaných emisí SSD