JARNÍ EMISE 12.6.2012 – Konečná statistika jarních emisí spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k jarní emisi spořicích státních dluhopisů. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v rozpětí jmenovité hodnoty objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů. Možnost pořídit si spořicí státní dluhopisy měl při jarní emisi širší okruh právnických osob, z nichž téměř polovinu jmenovité hodnoty objednávek představovaly obce a města.

OBSAH

Souhrnná statistika

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura emisí dle počtu držitelů SSD
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu držitele
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle distributorů
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura distributorů dle počtu držitelů SSD
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD

Noví držitelé

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD novým držitelům
 • Struktura emisí dle počtu nových držitelů SSD
 • Základní popisné statistiky nových držitelů SSD dle distributorů
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD novým držitelům
 • Struktura distributorů dle počtu nových držitelů SSD
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (noví držitelé)

Domácí fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Československá obchodní banka, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Česká spořitelna, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Komerční banka, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - J&T BANKA, a.s.
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Struktura distributorů dle počtu držitelů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle věku držitele
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle pohlaví držitele
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Medián počtu prodaných kusů SSD jednomu držiteli dle věku (domácí fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)

Právnické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu právnické osoby
 • Struktura právnických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle distributorů (právnické osoby)
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)

Zahraniční fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (zahraniční fyzické osoby)
 • Počet prodaných kusů SSD dle občanství držitelů a jednotlivých emisí (zahraniční fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (zahraniční fyzické osoby)