PILOTNÍ EMISE 11.11.2011 – Konečná statistika pilotních emisí spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k pilotní emisi projektu Spořicí státní dluhopisy. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že zdaleka nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v pásmech objemu objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů.

OBSAH

 • Souhrnná statistika
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle typu držitele
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle distributorů
  • Histogram počtu prodaných spořicích státních dluhopisů
 • Domácí fyzické osoby
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí
  • Distributor a ISIN
   • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí
    • Komerční banka, a. s.
    • Česká spořitelna, a. s.
    • Československá obchodní banka, a. s.
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle distributorů (domácí fyzické osoby)
  • Počet držitelů spořicích státních dluhopisů dle distributorů (domácí fyzické osoby)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle věku držitele
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle pohlaví (domácí fyzické osoby)
  • Počet držitelů spořicích státních dluhopisů dle pohlaví (domácí fyzické osoby)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle věku (domácí fyzické osoby)
  • Počet držitelů spořicích státních dluhopisů dle věku (domácí fyzické osoby)
  • Medián počtu spořicích státních dluhopisů prodaných jednomu držiteli dle věku (domácí fyzické osoby)
  • Histogram počtu prodaných spořicích státních dluhopisů (domácí fyzické osoby)
 • Neziskové organizace
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí (neziskové organizace)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle typu neziskové organizace
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle typu osoby (neziskové organizace)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle typu distributora
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle distributorů (neziskové organizace)
  • Histogram počtu prodaných spořicích státních dluhopisů (neziskové organizace)
 • Zahraniční fyzické osoby
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí (zahraniční fyzické osoby)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle distributorů (zahraniční fyzické osoby)
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle občanství držitelů a jednotlivých emisí
  • Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle občanství zahraničních fyzických osob
  • Histogram počtu prodaných spořicích státních dluhopisů (zahraniční fyzické osoby)

  Zdroj: MF - odbor 20 Řízení státního dluhu a finančního majetku; publikováno 18.11.2011; ke stažení ve ormátu PDF