JARNÍ EMISE 12.6.2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Domácnosti, právnické osoby z neziskového a vládního sektoru mohou bezpečně investovat a podílet se na správě veřejných prostředků. V případě, že si spořicí státní dluhopisy pořídí právnické osoby z vládního sektoru, nedochází k růstu zadlužení České republiky podle metodiky ESA95.

Diskontované, prémiové, kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy

si může pořídit a vlastnit pouze:

 1. fyzická osoba,
 2. občanské sdružení nebo honební společenstvo,
 3. odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
 4. nadace nebo nadační fond,
 5. obecně prospěšná společnost,
 6. stavovská komora nebo profesní organizace,
 7. školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,
 8. Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky,
 9. veřejná vysoká škola,
 10. veřejná výzkumná instituce,
 11. Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář,
 12. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo resortní, odborová, podniková a další zdravotní pojišťovna,
 13. územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha,
 14. dobrovolný svazek obcí,
 15. Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,
 16. společenství vlastníků jednotek
 17. nebo zahraniční právnická osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až f).

Spořicí státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit také nezletilá osoba se souhlasem svého zákonného zástupce.

Proti-inflační spořicí státní dluhopisy

si může pořídit a vlastnit pouze:

 1. fyzická osoba,
 2. občanské sdružení fyzických osob.

Spořicí státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit také nezletilá osoba se souhlasem svého zákonného zástupce.

Bližší právní vymezení výše uvedených osob naleznete v sekci: Úvodní stránka>Předpisy>Zákony.