PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Spořicí státní dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření prostřednictvím konzervativních investičních nástrojů. Domácnosti, právnické osoby z neziskového a vládního sektoru tak mohou bezpečně investovat a podílet se na správě veřejných prostředků. V případě, že si spořicí státní dluhopisy pořídí právnické osoby z vládního sektoru, nedochází k růstu zadlužení České republiky podle metodiky ESA95.

Diskontované, kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy

si může pořídit a vlastnit pouze:

  1. fyzická osoba (tuzemská i zahraniční),
  2. občanské sdružení podle zákona upravujícího sdružování občanů,
  3. nadace nebo nadační fond,
  4. registrovaná církev nebo náboženská společnost,
  5. obecně prospěšná společnost,
  6. zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b. až e.

Spořicí státní dluhopisy si může pořídit a vlastnit také nezletilá osoba se souhlasem svého zákonného zástupce.

Bližší právní vymezení výše uvedených osob naleznete v sekci: Úvodní stránka>Předpisy>Zákony.