Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016, formou reinvestice výnosu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno