EMISE 1.4.2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Datum emise: 1.4.2019

Finanční prostředky investované do státních dluhopisů je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána v souladu s emisními podmínkami, a to zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím smluvního distributora za poplatek dle platného ceníku.

Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích. Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami. 

Podáním žádosti o předčasné splacení vlastník dluhopisů nepřichází o nárok na výnos dluhopisů za výnosové období, ve kterém podává žádost o předčasné splacení. K datu předčasného splacení je tak vyplácena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu. Pokud je na majetkovém účtu část dluhopisů ponechána, jsou tyto dále úročeny v souladu s emisními podmínkami příslušného dluhopisu. Vzhledem k tomu, že výnos dluhopisu s každým dalším výnosovým obdobím narůstá, je výhodné držet dluhopisy co nejdéle.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

 

Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
Předčasné splacení Dluhopisu Republiky s datem emise 1. 4. 2019 (ISIN CZ0001005631)
3.2.2020 28.2.2020 1.4.2020
1.2.2021 26.2.2021 1.4.2021
1.2.2022 28.2.2022 1.4.2022
1.2.2023 28.2.2023 1.4.2023
1.2.2024 29.2.2024 1.4.2024