Spořicí státní dluhopisy

Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora na základě emisních podmínek.

ilustrace

JARNÍ EMISE 12.6.2014

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení reinvestičního, variabilního a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydaného v jarní emisi 2014.

VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení prémiového, kuponového, reinvestičního a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydaného ve vánoční emisi 2013.

JARNÍ EMISE 12.6.2013

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení diskontovaného, prémiového, kuponového, reinvestičního a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydaného v jarní emisi 2013.

VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2012

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení diskontovaného, prémiového, kuponového, reinvestičního a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydaného ve vánoční emisi 2012.

JARNÍ EMISE 12.6.2012

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení diskontovaného, kuponového, reinvestičního a proti-inflačního spořicího státního dluhopisu vydaného v jarní emisi 2012.

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

Přehled důležitých termínů pro předčasné splacení diskontovaného, kuponového a reinvestičního spořicího státního dluhopisu vydaného v pilotní emisi 2011.