PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu.

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek. Žádost o předčasné splacení je možné podávat ve stanovených obdobích, dluhopisy jsou spláceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanovených příslušnými emisními podmínkami, které naleznete: Spořicí státní dluhopisy > Legislativa a předpisy > Emisní podmínky.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1 000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

PICTOGRAM - 1letý diskontovaný spořicí státní dluhopis Diskontovaný spořicí státní dluhopis

O předčasné splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu je možno požádat nejdříve 2. 1. 2012 s tím, že dluhopisy budou splaceny k 2. 4. 2012. V případě předčasného splacení dluhopisu v souladu s emisními podmínkami bude splacena původní investovaná částka, a to bez jakékoli finanční penalizace. Na výplatu výnosu dluhopisu vznikne právo v souladu s emisními podmínkami až při řádném splacení dluhopisu.

Tabulka č. 1 - Předčasné splacení diskontovaných spořicích státních dluhopisů
Podání požadavku na předčasné splacení počínaje dnem Poslední možný den podání požadavku na předčasné splacení Datum předčasného splacení
2. 1. 2012 28. 2. 2012 2. 4. 2012
1. 3. 2012 29. 5. 2012 2. 7. 2012

PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový a PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis reinvestiční spořicí státní dluhopis

Kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy mohou být předčasně splaceny už po jednom roce držby. O předčasné splacení lze požádat nejdříve 31. 8. 2012 s tím, že dluhopisy budou splaceny k 31. 12. 2012. Při předčasném splacení bude vyplacen také poměrný výnos dluhopisu za poslední výnosové období. Vzhledem k tomu, že výnos dluhopisu s každým dalším výnosovým obdobím narůstá, je výhodné držet dluhopisy co nejdéle.

Tabulka č. 2 - Předčasné splacení kuponových a reinvestičních spořicích státních dluhopisů
Podání požadavku na předčasné splacení počínaje dnem Poslední možný den podání požadavku na předčasné splacení Datum předčasného splacení
31. 8. 2012 29. 11. 2012 31. 12. 2012
3. 12. 2012 27. 2. 2013 2. 4. 2013
1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013
31. 5. 2013 29. 8. 2013 30. 9. 2013
2. 9. 2013 28. 11. 2013 31. 12. 2013
2. 12. 2013 27. 2. 2014 31. 3. 2014
3. 3. 2014 29. 5. 2014 30. 6. 2014
2. 6. 2014 28. 8. 2014 30. 9. 2014
1. 9. 2014 27. 11. 2014 31. 12. 2014
1. 12. 2014 26. 2. 2015 31. 3. 2015
2. 3. 2015 28. 5. 2015 30. 6. 2015
1. 6. 2015 28. 8. 2015 30. 9. 2015
1. 9. 2015 27. 11. 2015 31. 12. 2015
1. 12. 2015 26. 2. 2016 31. 3. 2016
1. 3. 2016 27. 5. 2016 30. 6. 2016