JARNÍ EMISE 12.6.2013

Vydáno

Základní parametry spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 12. 6. 2013
Státní spořicí dluhopis Diskontovaný   Prémiový PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační
Upisovací období 1. tranše 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013
Datum emise tranše 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013
Datum splatnosti emise 12. 12. 2014 12. 6. 2016 12. 6. 2018 12. 6. 2018 12. 6. 2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 97,5 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 975 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení 5 000 000 ks
Typ úročení diskont* pevná úroková sazba s prémií v posledním roce rostoucí pevná úroková sazba rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu** NE ANO NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO ANO ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty ANO ANO ANO ANO ANO
* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
** výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet