PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 11. 11. 2011
Státní spořicí dluhopis PICTOGRAM - 1letý diskontovaný spořicí státní dluhopis Diskontovaný PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční
Upisovací období 3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011
Datum emise 11. 11. 2011 11. 11. 2011 11. 11. 2011
Datum splatnosti 12. 11. 2012 11. 11. 2016 11. 11. 2016
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 98 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 980 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu bez omezení bez omezení bez omezení
Typ úročení diskont* rostoucí pevná
úroková sazba
rostoucí pevná
úroková sazba
Reinvestice výnosu dluhopisu** NE NE ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty NE NE NE

* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
** výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet