Kalendář

ilustrace

Datum splatnosti proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990)

Datum splatnosti proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2020.

Reinvestice výnosů reinvestičního Dluhopisu Republiky (ISIN CZ0001005623)

Reinvestice výnosu:

 • reinvestičního Dluhopisu Republiky (ISIN CZ0001005623) vydaného 1. 2. 2019. Výnos za výnosové období 1. 2. 2019 - 1. 2. 2020 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 2. 1. 2020.

Datum předčasného splacení reinvestičního Dluhopisu Republiky (ISIN CZ0001005623)

Datum předčasného splacení:

 • reinvestičního Dluhopisu Republiky (ISIN CZ0001005623)

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 11. 2019 – 29. 11. 2019.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky bylo stanoveno na 2. 1. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005763)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005771)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005789)

-

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 23. 12. 2019 - 13. 3. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005813)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005821)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005805)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu na platební účet

Cenu úpisu objednaných dluhopisů v upisovacím období od 16. 9. 2019 do 20. 12. 2019 je třeba uhradit do 23. 12. 2019. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005763)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005771)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005789)

Datum předčasného splacení variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2019 – 31. 10. 2019.

Reinvestice výnosů variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2019 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2019 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2019 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Výnos za výnosové období 12. 12. 2019 – 12. 6. 2019 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2019.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990 a CZ0001004204) – výnosové období 12. 6. 2019 – 12. 12. 2019

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2019 – 12. 12. 2019 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.