2012

ilustrace

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289)

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 1. 2012 – 28. 2. 2012.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289)

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 1. 2012 – 28. 2. 2012.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 2. 7. 2012.

Datum jarní emise 2012

Datum emise jarní série spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 6. 2012

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289)

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 3. 2012 – 29. 5. 2012.

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2011 – 11. 11. 2012 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2012.

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289)

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003289) vydaného 11. 11. 2011.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305)

Vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2011 – 11. 11. 2012 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2012. 

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) – výnosové období 12. 6. 2012 – 12. 12. 2012

Oznámení Ministerstva financí o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2012 – 12. 12. 2012 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2012.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

  • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
  • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
  • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 31. 12. 2012.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

  • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
  • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
  • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

 Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 31. 8. 2012 – 29. 11. 2012.

Datum vánoční emise 2012

Datum emise vánoční série spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 12. 2012

Reinvestice výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586)

Reinvestice výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2012 – 12. 12. 2012 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2012.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

  • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
  • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
  • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 2. 4. 2013.