2014

ilustrace

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Výnos za výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13 5. 2015,

Datum předčasného splacení variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Datum předčasného splacení:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004188 a CZ0001004014), reinvestičního (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196) a variabilního (ISIN CZ0001004311)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2014.

Datum jarní emise 2014

Datum emise jarní série emisí spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 6. 2014.

-

Upisovací období jarní emise 2014

Upisovací období jarní série emisí spořicích státních dluhopisů: 19. 5. 2014 - 4. 6. 2014.

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací předčasně ukončeno.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 12. 2013 – 27. 2. 2014.

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022)

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022) vydaného 12. 6. 2013. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768)

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768) vydaného 12. 12. 2012. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.

Reinvestice výnosu prémiového SSD (ISIN CZ0001004170), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792 a CZ0001004196), variabilního (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204),

Reinvestice výnosu:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2013 – 11. 11. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2014.

Reinvestice výnosu prémiového (ISIN CZ0001003982), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578 a CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2014.

Datum vyplacení výnosu prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) a kuponového SSD (ISIN CZ0001003784 a CZ0001004188)

Vyplacení výnosu:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305)

Vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2013 – 11. 11. 2014 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2014.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001004014)

Vyplacení výnosu:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) – výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2014.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) – výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 6. 2014

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2014, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 31. 3. 2015.

Datum předčasného splacení prémiového SSD (ISIN CZ0001003776 a CZ0001004170), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení prémiového SSD (ISIN CZ0001003776 a CZ0001004170) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2014.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 9. 2014 – 27. 11. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 31. 12. 2014.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 7. 2014 – 31. 7. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

 Datum předčasného splacení: 12. 9. 2014.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 6. 2014 – 28. 8. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 9. 2014.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 3. 2014 – 29. 5. 2014.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022), prémiového SSD (ISIN CZ0001003982), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990)

Datum předčasného splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022) vydaného 12. 6. 2013,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2014 – 30. 4. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022), prémiového SSD (ISIN CZ0001003982), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586,CZ0001003990)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001004022) vydaného 12. 6. 2013,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 6. 2014.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768)

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 1. 2014 – 31. 1. 2014.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 12. 3. 2014.