2016

ilustrace

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 10. 2016 – 31. 10. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196), variabilního (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) SSD

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 6. 2016 – 30. 8. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 12. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 9. 2016.

Reinvestice výnosů reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578, CZ0001004006 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 6. 2016:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2016.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 6. 2016:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,

Datum předčasného splacení: 13. 6. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 6. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 3. 2016 – 27. 5. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 9. 2016 – 29. 11. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196 a CZ0001004303), variabilního (CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2016 – 29. 4. 2016. Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s výnosem bude vyplacena první následující pracovní den po datu předčasného splacení.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2016 – 29. 4. 2016.

Reinvestice výnosů reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792 a CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 12. 2016:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 12. 2016:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.

Datum splatnosti prémiového SSD (ISIN CZ0001004170)

Datum splatnosti prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013. Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003784 a CZ0001004188)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 12. 2016:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 31. 3. 2017.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001004014)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 6. 2016:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016.

Výnos dluhopisu bude vyplacen první následující pracovní den po datu vyplacení výnosu.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 9. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 14. 3. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 7. 2016 – 29. 7. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ 0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 4. 1. 2016 – 29. 1. 2016.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 12. 2015 – 26. 2. 2016.

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (CZ0001003297)

Datum splatnosti:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisu k datu 11. 10. 2016.

Datum splatnosti prémiového SSD (ISIN CZ0001003982)

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013. Jmenovitá hodnota spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016, a to první následující pracovní den po dni splatnosti dluhopisu.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 12. 2016

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 6. 2016

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2016.

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 6. 2017

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2017.

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnos za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 12. 2016

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2016.