2017

ilustrace

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 12. 2016 – 27. 2. 2017.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 3. 2017 – 30. 5. 2017.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 6. 2017.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 9. 2017.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 7. 2017 – 31. 7. 2017.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 1. 2017 – 31. 1. 2017.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 13. 3. 2017.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196), variabilního (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního (ISIN CZ0001003586,CZ0001003990 a CZ0001004204) SSD

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2017.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 10. 2017 – 31. 10. 2017.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového(ISIN CZ0001004014,CZ0001004188), reinvestičního(ISIN CZ0001004006,CZ0001004196,CZ0001004303), variabilního(ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního(ISIN CZ0001003586,CZ0001003990,CZ0001004204) SSD

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2017.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006, CZ0001004196 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 4. 2017 – 28. 4. 2017.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001004188)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 12. 2017:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001004014)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 6. 2017:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017.

Reinvestice výnosů reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 12. 2017:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 12. 2017:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Reinvestice výnosů reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2016 – 12. 6. 2017:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2017.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 6. 2017:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2017.

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) – výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 12. 2017

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) – výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2018.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) – výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 6. 2017

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2017.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) – výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 12. 2017

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792)

Datum splatnosti:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2017.

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578)

Datum splatnosti:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012.

Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017.