2013

ilustrace

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu na platební účet

Cenu úpisu dluhopisů je třeba uhradit do 5 pracovních dnů od ukončení upisovacího období, tj. peníze musí být připsány na platební účet určený pro úhradu ceny dluhopisů do 14. listopadu 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305 a CZ0001003560) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297 a CZ0001003578)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012.

Datum předčasného splacení: 1. 7. 2013.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu na účet distributora

Cenu úpisu dluhopisů je třeba zaplatit do pěti pracovních dnů od ukončení upisovacího období, tj. peníze musí být připsány na účet distributora do 24. května 2013.

-

Upisovací období jarní emise 2013

Původní období pro podávání žádostí o úpis 13. 5. 2013 - 31. 5. 2013 bylo pro velký zájem předčasně ukončeno. Poslední den pro podávání žádostí o úpis byl stanoven na 17. 5. 2013.

Datum jarní emise 2013

Datum emise jarní série emisí spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 6. 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 2. 4. 2013.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

 Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 12. 2013 – 27. 2. 2013.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) – výnosové období 12. 12. 2012 – 12. 6. 2013

Oznámení Ministerstva financí o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2012 – 12. 6. 2013 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2013.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003560)

Vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2012 – 12. 6. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2013.

Reinvestice výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578)

Reinvestice výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2012 – 12. 6. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2013.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2012 – 12. 6. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2013.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594), kuponového SSD (ISIN CZ0001003305 a ISIN CZ0001003560), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297 a CZ0001003578)

Datum předčasného splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012.

 Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 3. 2013  29. 5. 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305 a CZ0001003560) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297 a CZ0001003578)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012.

Datum předčasného splacení: 30. 9. 2013.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305 a CZ0001003560) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297 a CZ0001003578)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 31. 5. 2013 – 29. 8. 2013. 

-

Upisovací období vánoční emise 2013

Původní období pro podávání žádostí o úpis 4. 11. 2013 - 29. 11. 2013 bylo pro velký zájem předčasně ukončeno. Poslední den pro podávání žádostí o úpis byl stanoven na 7. 11. 2013

 

-

Období pro podávání žádostí o reinvestici diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594)

Období, ve kterém lze podávat žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě celého posledního výnosu, do dluhopisů s datem emise 12. 12. 2013:

 • prémiový SSD (ISIN CZ0001004170)
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001004196)
 • proti-inflační SSD (ISIN CZ0001004204)

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305)

Vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2012 – 11. 11. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2013.

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011. Výnos za výnosové období 11. 11. 2012 – 11. 11. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2013.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990) – výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 12. 2013

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 12. 2013 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 31. 12. 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768), prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768) vydaného 12. 12. 2012,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768), prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586)

Datum předčasného splacení:

 • diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003768) vydaného 12. 12. 2012,
 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2013 – 31. 10. 2013.

Datum vánoční emise 2013

Datum emise vánoční série emisí spořicích státních dluhopisů bylo stanoveno na 12. 12. 2013.

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594)

Datum splatnosti diskontovaného SSD (ISIN CZ0001003594) vydaného 12. 6. 2012.

Datum vyplacení výnosu prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) a kuponového SSD (ISIN CZ0001003784)

Vyplacení výnosu:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2012 – 12. 12. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2012 -  12. 12. 2013 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990)

Reinvestice výnosu:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2012 – 12. 12. 2013 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 12. 2013 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2013 – 12. 12. 2013 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 9. 2013 – 28. 11. 2013.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003305, CZ0001003560 a CZ0001003784) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297, CZ0001003578 a CZ0001003792)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012.

Datum předčasného splacení: 31. 3. 2014.