JARNÍ EMISE 12.6.2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 12. 6. 2014
Státní spořicí dluhopis PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Variabilní Proti-inflační
Upisovací období 1. tranše 19. 5. – 4. 6. 2014 19. 5. – 4. 6. 2014 4. 11. – 7. 11. 2013
Upisovací období 2. tranše  -  -  19. 5. – 4. 6. 2014
Datum emise tranše 12. 6. 2014 12. 6. 2014 12. 6. 2014
Datum splatnosti emise 12. 6. 2019 12. 12. 2020 12. 12. 2020
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 1 000 000 ks 1 000 000 ks 50 000 000 ks
Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty ANO ANO ANO
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba průměrná referenční úroková sazba (6M PRIBOR + rostoucí marže)** procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu* ANO  ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1x ročně 2x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty dluhopisu do jiných dluhopisů ANO ANO ANO
* výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích státních dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet
** podrobnější informace k úrokové sazbě 6M PRIBOR naleznete na internetových stránkách České národní banky