EMISE 1.10.2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Datum emise: 1.10.2019

Finanční prostředky investované do státních dluhopisů je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána v souladu s emisními podmínkami, a to zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím smluvního distributora za poplatek dle platného ceníku.

Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích. Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami.

Podáním žádosti o předčasné splacení vlastník dluhopisů nepřichází o nárok na výnos dluhopisů za výnosové období, ve kterém podává žádost o předčasné splacení. K datu předčasného splacení je tak vyplácena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu. Pokud je na majetkovém účtu část dluhopisů ponechána, jsou tyto dále úročeny v souladu s emisními podmínkami příslušného dluhopisu.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

 

Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
Předčasné splacení emisí Dluhopisu Republiky - datum emise 1. 10. 2019 (ISIN CZ0001005722, CZ0001005730, CZ0001005748)
9. 7. 2020 7. 8. 2020 1.10.2020
9. 7. 2021 6. 8. 2021 1.10.2021
11. 7. 2022 8. 8. 2022 1.10.2022
10. 7. 2023 8. 8. 2023 1.10.2023
9. 7. 2024 8. 8. 2024 1.10.2024