EMISE 1.7.2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Datum emise: 1.7.2019

Finanční prostředky investované do státních dluhopisů je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána v souladu s emisními podmínkami, a to zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím smluvního distributora za poplatek dle platného ceníku.

Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích. Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami.

Podáním žádosti o předčasné splacení vlastník dluhopisů nepřichází o nárok na výnos dluhopisů za výnosové období, ve kterém podává žádost o předčasné splacení. K datu předčasného splacení je tak vyplácena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu. Pokud je na majetkovém účtu část dluhopisů ponechána, jsou tyto dále úročeny v souladu s emisními podmínkami příslušného dluhopisu.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

 

Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
Předčasné splacení Dluhopisu Republiky - datum emise 1. 7. 2019   (isin CZ0001005649 a CZ0001005714)
4.5.2020 29.5.2020 1.7.2020
3.5.2021 31.5.2021 1.7.2021
2.5.2022 31.5.2022 1.7.2022
2.5.2023 31.5.2023 1.7.2023
2.5.2024 31.5.2024 1.7.2024