VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek. Žádost o předčasné splacení je možné podávat ve stanovených obdobích, dluhopisy jsou spláceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanovených příslušnými emisními podmínkami.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

Prémiový spořicí státní dluhopis

Prémiové spořicí státní dluhopisy mohou být předčasně splaceny po jednom roce držby. O předčasné splacení lze požádat nejdříve 1. 10. 2014 s tím, že dluhopisy budou splaceny k 12. 12. 2014. Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období. Každý rok je stanovena pevná úroková sazba s prémií v posledním roce za držbu dluhopisů do splatnosti, je tedy výhodné držet dluhopisy až do jejich splatnosti.

Tabulka č. 1 - Předčasné splacení prémiových spořicích státních dluhopisů
Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum předčasného
splacení
1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014
1. 10. 2015 30. 10. 2015 12. 12. 2015

PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový a PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis reinvestiční spořicí státní dluhopis

Kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy mohou být předčasně splaceny po jednom roce držby. O předčasné splacení lze požádat nejdříve 1. 10. 2014 s tím, že dluhopisy budou splaceny k 12. 12. 2014. Při předčasném splacení bude vyplacen také poměrný výnos dluhopisu za poslední výnosové období. Vzhledem k tomu, že výnos dluhopisu s každým dalším výnosovým obdobím narůstá, je výhodné držet dluhopisy co nejdéle.

Tabulka č. 2 - Předčasné splacení kuponových a reinvestičních spořicích státních dluhopisů
Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum předčasného
splacení
1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014
1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015
1. 10. 2015 30. 10. 2015 12. 12. 2015
1. 4. 2016 29. 4. 2016 12. 6. 2016
3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016
3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017
2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017
3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018

Proti-inflační spořicí státní dluhopis

Proti-inflační spořicí státní dluhopisy mohou být předčasně splaceny již po jednom roce držby. O předčasné splacení lze požádat nejdříve 1. 10. 2014 s tím, že dluhopisy budou splaceny k 12. 12. 2014. Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období.

Tabulka č. 3 - Předčasné splacení proti-inflačních spořicích státních dluhopisů
Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení
Datum předčasného
splacení
1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014
1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015
1. 10. 2015 30. 10. 2015 12. 12. 2015
1. 4. 2016 29. 4. 2016 12. 6. 2016
3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016
3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017
2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017
3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018
1. 10. 2018 31. 10. 2018 12. 12. 2018
1. 4. 2019 30. 4. 2019 12. 6. 2019
1. 10. 2019 31. 10. 2019 12. 12. 2019
1. 4. 2020 30. 4. 2020 12. 6. 2020