VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 12. 12. 2013
Státní spořicí dluhopis Prémiový PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis Kuponový PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační
Upisovací období 1. tranše 4. 11. – 29. 11. 2013 4. 11. – 29. 11. 2013 4. 11. – 29. 11. 2013 4. 11. – 29. 11. 2013
Datum emise tranše 12. 12. 2013 12. 12. 2013 12. 12. 2013 12. 12. 2013
Datum splatnosti emise 12. 12. 2016 12. 12. 2018 12. 12. 2018 12. 12. 2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 50 000 000 ks 50 000 000 ks 50 000 000 ks 50 000 000 ks
Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty ANO NE ANO ANO
Typ úročení pevná úroková sazba s prémií v posledním roce rostoucí pevná úroková sazba rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu* ANO NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty dluhopisu do jiných dluhopisů ANO ANO ANO ANO
* výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích státních dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet